Prsten Bernina - Forcola

Prsten Bernina - Forcola

?íle?itosti olympijských her v roce 2026, jejich? symbol p?edstavuje 5 prsten?, Alta Rezia také p?edstavuje svých drahých 5 prsten?! Jedná se o jeden z pr?chod? BERNINA a FORCOLA, který prochází smy?kami LIVIGNO, BORMIO, TIRANO, které se uzavírají návratem do pr?smyku BERNINA. Pozor: pr?smyk Forcola je v zim? uzav?en, ale p?esto je mo?né provád?t výlety, ani? byste museli projít pr?smykem Forcola! Pr?smyk Bernina Pass je otev?en po celý rok

Zde jsou p?edstaveny aktivity p?ítomné na této trase a v blízkém okolí, p?ipravené vás p?ivítat.

Engadina Alta

Valposchiavo