Pierscien Bernina - Forcola

Pierscien Bernina - Forcola

Z okazji Igrzysk Olimpijskich 2026, których symbolem jest 5 pier?cieni, Alta Rezia prezentuje równie? swoje cenne 5 pier?cieni! Jest to prze??cz BERNINA i prze??cz FORCOLA, która przechodzi przez LIVIGNO, BORMIO, TIRano, p?tl? zamykaj?c? si? powrotem na prze??cz BERNINA. Uwaga: prze??cz Forcola jest zamkni?ta zim?, ale wycieczki mo?na nadal odbywa? bez przechodzenia przez prze??cz Forcola! Prze??cz Bernina jest otwarta przez ca?y rok

Przedstawione s? tu dzia?ania obecne na tej trasie iw okolicy, gotowe na Pa?stwa powitanie.

Engadina Alta

Valposchiavo