5 prsten? p?edstavuje znak olympiády. S ohledem na zimní olympijské hry 2026 p?edstavuje Alta Rezia také svých 5 kruh?! Krok MALOJA a Krok BERNINA se nalézají p?i p?echodu z VALCHIAVENNY do ENGADINY a VALTELLINY. Nebo naopak. Tyto pr?kazy jsou otev?ené po celý rok, s výjimkou kritických podmínek. Giro d'Italia tyto silnice proslavila a p??í výlety, jízdy autem nebo na motorce jsou nespo?etné!

Tyto aktivity se nacházejí na trase i v blízkém okolí a jsou p?ipraveny vás p?ivítat a nabídnout vám, co pot?ebujete.